سرور مجازی ایران پارس آنلاین

IR-Parsonline-1024-40GBNVME

احراز هویت ( ارسال عکس کارت ملی و احراز هویت خط ثبت شده تلفن همراه ) در سرور های ایران الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک و اوبونتو بر روی سرور های مجازی ایران امکان پذیر نمیباشد
استفاده از سرور برای راه اندازی وی پی ان - تونل - پروکسی و کلیه موارد مرتبط اکیدا ممنوع هست و در صورت مشاهده بدون برگشت هزینه سرویس مسدود و حذف خواهد شد .

 • 1024 MB DDR4 Ram
 • 2 core e5-2600V3 Cpu
 • 40GB NVME
 • 100GB HDD
 • 10Gbps Port
 • unlimited Traffic
 • Parsonline DC
IR-Parsonline-2048-40GBNVME

احراز هویت ( ارسال عکس کارت ملی و احراز هویت خط ثبت شده تلفن همراه ) در سرور های ایران الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک و اوبونتو بر روی سرور های مجازی ایران امکان پذیر نمیباشد
استفاده از سرور برای راه اندازی وی پی ان - تونل - پروکسی و کلیه موارد مرتبط اکیدا ممنوع هست و در صورت مشاهده بدون برگشت هزینه سرویس مسدود و حذف خواهد شد .

 • 2048 MB DDR4 Ram
 • 2 core e5-2600V3 Cpu
 • 40GB NVME
 • 10Gbps Port
 • unlimited Traffic
 • Parsonline DC
IR-Parsonline-4096-60GBNVME

احراز هویت ( ارسال عکس کارت ملی و احراز هویت خط ثبت شده تلفن همراه ) در سرور های ایران الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک و اوبونتو بر روی سرور های مجازی ایران امکان پذیر نمیباشد
استفاده از سرور برای راه اندازی وی پی ان - تونل - پروکسی و کلیه موارد مرتبط اکیدا ممنوع هست و در صورت مشاهده بدون برگشت هزینه سرویس مسدود و حذف خواهد شد .

 • 4096 MB DDR4 Ram
 • 2 core e5-2600V3 CPU
 • 60GB NVME
 • unlimited Traffic
 • 10Gbps Port
 • Parsonline DC
IR-Parsonline-8192-80GBNVME

احراز هویت ( ارسال عکس کارت ملی و احراز هویت خط ثبت شده تلفن همراه ) در سرور های ایران الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک و اوبونتو بر روی سرور های مجازی ایران امکان پذیر نمیباشد
استفاده از سرور برای راه اندازی وی پی ان - تونل - پروکسی و کلیه موارد مرتبط اکیدا ممنوع هست و در صورت مشاهده بدون برگشت هزینه سرویس مسدود و حذف خواهد شد .

 • 8192 MB DDR4 Ram
 • 4 core Broadwell CPU
 • 80GB NVME
 • unlimited Traffic
 • 10Gbps Port
 • Parsonline DC
IR-Parsonline-12288-100GBNVME

احراز هویت ( ارسال عکس کارت ملی و احراز هویت خط ثبت شده تلفن همراه ) در سرور های ایران الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک و اوبونتو بر روی سرور های مجازی ایران امکان پذیر نمیباشد
استفاده از سرور برای راه اندازی وی پی ان - تونل - پروکسی و کلیه موارد مرتبط اکیدا ممنوع هست و در صورت مشاهده بدون برگشت هزینه سرویس مسدود و حذف خواهد شد .

 • 12288 MB DDR4 Ram
 • 4 core e5-2600V3 CPU
 • 100GB NVME
 • unlimited Traffic
 • 10Gbps Port
 • Parsonline DC
IR-Parsonline-16384-150GBNVME

احراز هویت ( ارسال عکس کارت ملی و احراز هویت خط ثبت شده تلفن همراه ) در سرور های ایران الزامی میباشد
امکان نصب سیستم عامل میکروتیک و اوبونتو بر روی سرور های مجازی ایران امکان پذیر نمیباشد
استفاده از سرور برای راه اندازی وی پی ان - تونل - پروکسی و کلیه موارد مرتبط اکیدا ممنوع هست و در صورت مشاهده بدون برگشت هزینه سرویس مسدود و حذف خواهد شد .

 • 16384 MB DDR4 Ram
 • 8 core e5-2600V3 CPU
 • 150GB NVME
 • unlimited Traffic
 • 10Gbps Port
 • Parsonline DC