یافتن محصولات و سرویس ها


100GB
100 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین

60,000تومان ماهانه
150,000تومان سه ماهه
250,000تومان شش ماهه
400,000تومان سالانه

10GB
10 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین

10,000تومان ماهانه
28,000تومان سه ماهه
55,000تومان شش ماهه
100,000تومان سالانه

20GB
20 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین

18,000تومان ماهانه
52,000تومان سه ماهه
100,000تومان شش ماهه
180,000تومان سالانه

250GB
250 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین

100,000تومان ماهانه
250,000تومان سه ماهه
450,000تومان شش ماهه
700,000تومان سالانه

40GB
40 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین

30,000تومان ماهانه
800,000تومان سه ماهه
150,000تومان شش ماهه
250,000تومان سالانه

5GB
5 گیگابایت فضا
ترافیک نامحدود
دیتاسنتر زیرساخت
کنترل پنل دایرکت ادمین

6,000تومان ماهانه
17,000تومان سه ماهه
32,000تومان شش ماهه
60,000تومان سالانه