هاست میزبانی اروپا

هاست 100مگابایت

باقی موارد نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection

 • 100 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2عدد دیتابیس
 • 0 ادون دامین
هاست 250 مگابایت

بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection

 • 250 مگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2عدد دیتابیس
 • 0 ادون دامین
هاست ۱گیگابایت

فضا ۱گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتابیس ۱۰ عدد
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection

 • 1 ادون دامین
هاست ۵گیگابایت

فضا ۵گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتابیس ۱۰ عدد
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection

 • 2عدد ادون دامین
هاست ۱۰ گیگابایت

فضا 10گیگابایت
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection

 • 5عدد ادون دامین
 • 10 عدد دیتابیس
هاست 50 گیگابایت

دیتابیس 20 عدد
باقی موارد نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection

 • 50 گیگابایت فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 12 ادون دامین

Powered by WHMCompleteSolution