یافتن محصولات و سرویس ها


هاست 100مگابایت
فضا : 100 مگابایت
ترافیک : نامحدود
دیتابیس : 2عدد
ادون دامین : 0
باقی موارد نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
12,000تومان ماهانه
36,000تومان سه ماهه
120,000تومان سالانه

هاست 250 مگابایت
فضا : 250 مگابایت
ترافیک : نامحدود
دیتابیس : 2عدد
ادون دامین : 0
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
18,000تومان ماهانه
54,000تومان سه ماهه
192,000تومان سالانه

هاست ۱گیگابایت
فضا ۱گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتابیس ۱۰ عدد
ادون دامین :1
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
24,000تومان ماهانه
72,000تومان سه ماهه
240,000تومان سالانه

هاست ۵گیگابایت
فضا ۵گیگابایت
ترافیک نامحدود
دیتابیس ۱۰ عدد
ادون دامین : 2عدد
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
36,000تومان ماهانه
108,000تومان سه ماهه
360,000تومان سالانه

هاست ۱۰ گیگابایت
فضا 10گیگابایت
ادون دامین : 5عدد
دیتابیس : 10 عدد
باقی امکانات نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
51,000تومان ماهانه
150,000تومان سه ماهه
504,000تومان سالانه

هاست 50 گیگابایت
فضا : 50 گیگابایت
ترافیک : نامحدود
دیتابیس 20 عدد
ادون دامین : 12
باقی موارد نامحدود
بکاپ گیری روزانه + هفتگی + ماهانه
دارای DDoS Protection
110,000تومان ماهانه
330,000تومان سه ماهه
960,000تومان سالانه