צפו במוצרים ושרותים


ir-250MB
فضا : 250 مگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 1عدد
دیتابیس : 1عدد
ایمیل : 25 عدد

18,000تومان חודשי
54,000تومان רבעוני
100,000تومان חצי שנתי
200,000تومان שנתי

ir-512MB
فضا : 512 مگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 1عدد
دیتابیس : 1عدد
ایمیل : 50 عدد

25,000تومان חודשי
70,000تومان רבעוני
130,000تومان חצי שנתי
220,000تومان שנתי

ir-1024MB
فضا : 1گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 2عدد
دیتابیس : 2 عدد
ایمیل : 70 عدد


30,000تومان חודשי
85,000تومان רבעוני
150,000تومان חצי שנתי
270,000تومان שנתי

ir-2048MB
فضا : 2گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 2عدد
دیتابیس : 4 عدد
ایمیل : 100 عدد
50,000تومان חודשי
130,000تومان רבעוני
230,000تومان חצי שנתי
400,000تومان שנתי

ir-5196MB
فضا : 5گیگابایت
ترافیک : نامحدود
تعداد سایت : 5عدد
دیتابیس : 10 عدد
ایمیل : 200 عدد
70,000تومان חודשי
200,000تومان רבעוני
380,000تومان חצי שנתי
700,000تومان שנתי