یافتن محصولات و سرویس ها


D10-810-512GB-SSD+
Cpu : 4 x E5-4657Lv2 - 2.4Ghz
Ram : 512GB
Diks : 12x 1TR SSD TLC
Port : 10Gbps
BW: unlimited
Location : UK
IP: 4 ( up to 256 )
5,995,000تومان ماهانه